A Függetlenek Komáromért csoport hisz abban, hogy a kölcsönös tisztelet, a lakosokkal való szoros kapcsolat és az összetartás a kulcsa annak, hogy Komárom város a következő években jelentős mértékben fejlődjön. Meggyőződésünk, hogy a városi testületnek nem érdekcsoportokat és pártérdekeket kell képviselni, hanem a Komáromiak igényeit és elképzeléseit. Hiszünk abban, hogy az önkormányzati munka nem a szócséplésről és mások legyőzéséről szól, hanem az együttműködésről és a megoldások közös kereséséről, aminek a lakosok és a város a nyertese. Képviselni szeretnénk minden Komáromit – fiatalt és szépkorút, magyart és szlovákot – egyaránt. Olyan Komáromot építünk, amiben a helyi vállalkozások otthon érzik magukat és lehetőséget kínálnak minél több munkahely kialakítására, ugyanakkor minden vállalkozót egyforma mércével mérnek. A következő évek még számos nagy pályázati lehetőség kínálkozik, ami a városnak egy komoly lehetőség. Ehhez egy felkészült és összetartó csapatra van szükség, ahol lehetnek eltérő vélemények, de a célok közösek.

 

Erős Komárom – gazdasági témák

 

Helyi kis- és középvállalkozások segítése

Befektetők megszólítása és vonzása hatékony információs anyagokkal

A meglévő vállalatok támogatása a bővítésben és a társadalmi szerepvállalásban 

A város regionális szerepének erősítése

Pons Danubii eurorégió, szomszédos városok szövetsége, pályázati források biztosítása

Városok és falvak szövetsége Komáromi járás (ZMO KN) – erősíteni a régió hangját az országos döntéshozatalban, regionális érdekképviselet

Fejlődő Komárom – városfejlesztési témák

 

Munkahelyteremtés segítése, fiatalok hazacsalogatása, versenyképes munkahelyek

Erőd felújítása és kihasználása

Termálfürdő és az uszoda fejlesztése

A stadionfejlesztési tervek segítése

Pályázati források intenzív bevonása

Gondoskodás az épített örökségeinkről

 

Tiszta-élhető Komárom – életkörnyezet

 

Utak, járdák felújításának folytatása, elkerülő út

Parkolás rendezése a lakótelepi zónákban

Környezetvédelem – fák ültetése

Hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tétele, szelektálás erősítése

Hatékony tömegközlekedés, ingyenes utazás a gyerekeknek és a nyugdíjasoknak

Kerékpárbarát város

 

 

Gondoskodó Komárom – szociális témák

 

Start lakások fiatal családoknak

Játszóterek további fejlesztése

Idősgondozás, a nyugdíjasok széles körű támogatása

Közmunkaprogram folytatása

Határozott fellépés az összeférhetetlen lakosokkal

Szociális programok a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek felkarolására

 

 

Aktív Komárom – sport, oktatás

 

Iskolák és óvodák felújítása, a szabadidőközpont és a művészeti iskola erősítése

Élő egyetemi város, aktív kapcsolat az intézménnyel

Arányos sporttámogatás, minden sportklub segítése

Sportlétesítmények és a tornatermek felújításának folytatása

Tehetséggondozás, elsősorban a fiatalok támogatása

Mozgási lehetőség minél több Komárominak

Ingyenes belépő az uszodába gyerekeknek és nyugdíjasoknak

 

Élő Komárom – kultúra, turizmus

 

A VMK felújításának folytatása, a külterületeken található kultúrházak rendbe tétele

Fesztiválok erősítése régiós vonatkozásban, éves rendezvénynaptár bővítése

Civil szervezetek – aktív kapcsolat, bevonás a szervezésbe és a döntéshozatalba

Dunamente TDM, a régió erősítése a turizmus terén, hatékony arculatépítés

 

Átlátható Komárom – városi cégek, városi kommunikáció

 

KOMVaK, Comorra Servis – hatékony és átlátható működése

A transzparencia további erősítése, a digitalizáció erősítése a lakosok hasznára, a bürokrácia lefaragása érdekében

Új városi weboldal, mobil eszközök a tájékoztatásra

Kliensközpont erősítése, kétnyelvűség és az elektronikus ügyintézés bővítése

Szakképzett, ügyfélbarát hivatal a lakosok szolgálatára