JUDr. KESZEGH Margit

 

 

65 éves jogász, ügyvéd

Iskolai végzettség: Jogi Kar, Károly Egyetem, Prága

Szakmai gyakorlat: közigazgatás – Körzeti Hivatal Komárom – elöljáró, Járási Hivatal Komárom – elöljáró, Szlovák Ügyvédi Kamara – ügyvéd

Családi állapot: férjezett, két felnőtt gyerek, négy unoka

Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület – elnök 2005-től.

Komáromban születtem, Kubicza Margit a lánykori nevem. Gyermekkoromat két lánytestvéremmel a Nagyér sor, a Cigánytér, a Tolnai utca, a Víz utca környékén töltöttem. Izgalmas és boldog évek voltak. Iskolás éveimet még a mai gimnázium épületében helyet kapó alapiskolában kezdtem.

Minden reggel végigsétálhattam a „Törpés parkon”, vagy a régi Kertész utcán. Láthattam, ahogy a semmiből kiemelkedik a régi Prior épülete. Árvíz után költözött az iskola a Munka utcára. Kiváló, lelkiismeretes és nagyszerű tanítóim voltak. Komáromban szövődött sok felejthetetlen barátság, itt voltak a bulik, a „big-bitek”, mozi látogatások a belvárosi moziban, később az izgalmasabbak a szabadtéri moziban. Iskolás korom óta a lételemem a szervezés. Igazi lokálpatriótának érzem magam, aki ismeri szülővárosát, Komáromot szereti hibáival együtt és büszke rá. Az eltelt évek alatt Komáromban élve évtizedek óta a városban, a városért igyekszem tenni társaimmal, barátaimmal közösen. Idén, a napokban, 2018. szeptember 1-jén volt 40 éve, hogy munkába álltam a komáromi városházán. Azóta aktívan tevékenykedem, részt vállalok Komárom társadalmi- és kultúréletében. Számos civilkezdeményezés, több tucat társadalmi és kultúrrendezvény aktív szervezőjeként és résztvevőjeként fontosnak tartom, hogy az itt élők jól érezzék magukat Komáromban. Több civilszervezet munkájába is bekapcsolódok, és több mint 12 éve a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesületet elnöke vagyok, ami nagyon izgalmas, de emellett megterhelő, időt igénylő tevékenység, de itt sem vagyok egyedül. Aktív és segítő vezetőség van mellettem és velem.

Középiskolai tanulmányaim után Prágában, a Károly Egyetemen szereztem jogi doktori címet. Úgy érzem, rendelkezem azzal a szakmai tudással, gyakorlattal, mely lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat, melynek szerepe egyre nő, az elkövetkezendő időszakban sikeresebben vegye az akadályokat. Gyakorlati embernek tartom magam. Eddigi munkám során sem a zöld asztal mellől hoztam a döntéseket. Látom és szembesülök a problémákkal, azokat feladatoknak tekintem. Beszélni kell róluk az emberekkel, kikérni a véleményüket és a legjobb megoldást kiválasztva a lehető legrövidebb időn belül megoldást kell találni.

Az alapiskolás osztálytársakkal és kedves osztályfőnökünkkel

1989 után kooptált képviselőként dolgoztam a városi önkormányzatban, majd vezetésem alatt jött létre 1991-ben az akkori Komáromi Körzeti Hivatal. A törvények értelmében a járás polgármesterei egyhangúan megválasztottak a hivatal vezetőjének, s ezt a tisztséget 1993. elejéig töltöttem be. 1993. január 5-én indoklás nélkül leváltottak. A ki nem mondott indok az volt, hogy 1993. január 1-én nem vettem részt a megalakult Szlovák Köztársaság megünneplésén. Mint volt prágai diák, nem tudtam elfogadni a csehszlovák állam kettéválását. Ezután ügyvédi pályára léptem. A közigazgatást azonban mindig figyelemmel kísértem, tagja voltam a kormány legiszlatív tanácsának, szívügyemnek tekintettem, így 1998-ban, amikor megalakult az új kormány, eleget tettem a felkérésnek és kineveztek a Járási Hivatal elöljárójának. 2003. februárjától visszatértem az ügyvédi pályához, s azóta ügyvédként dolgozom.

2014-től független képviselőként dolgozom Komáromban. A városi tanács és a Városfejlesztési Bizottság tagja vagyok. Képviselőként az elmúlt négy évben több fiatal párt eskettem, s fogadtam városunk polgáraivá az újszülött komáromi gyermekeket. A képviselő-testület munkájában aktívan részt vettem, a város lakosaival együttműködve a felmerülő problémák megoldását tartom a legfontosabb feladatnak.

Beöthy tábla avatásakor férjemmel – 2008

Úgy érzem, nyitott ember vagyok, aki szereti a munkáját, megbecsüli azokat, akikkel együtt dolgozik, figyel mások véleményére. Szeretem a társaságot, barátaim – akiknek én is fontos vagyok – fontosak számomra és szoros kapcsolatot tartok velük. Rendezett családi életet élek. Férjem. Keszegh István évekig tanított a gimnáziumban, annak igazgatója is volt, jelenleg nyugdíjas. Hosszú évekig a Csemadok Városi Szervezetének elnökeként tevékenykedett. Elnöke volt az akkori nyári művelődési táborokat is szervező országos Klubtanácsnak. Két felnőtt gyermekünk van és négy unoka boldog nagyszülei vagyunk. Lányunk Komáromban él családjával, és szintén ügyvédként dolgozik, férjével együtt. Fiunk édesapját követve elméleti kutatómatematikusként családjával Budapesten él.

Komárom szellemiségét átérezve, ismerve a város polgárainak mentalitását, felelősséggel viseltetek a város múltja, jelene és jövője iránt. Ismerem a város azon az értékeit, melyek különösen fontosak az itt élők számára. Munkámmal mindig arra törekedtem, hogy Komáromot az itt élő polgárok magukénak érezzék, építsék és szeressék.