Dávid KOVÁCS (Gerzson)

 

Mám 37 rokov a Komárno je moje rodné mesto. Žijem v našom meste so svojou partnerkou a naším 4-ročným synom.

Ešte pred zhotovením oficiálnej webovej stránky nášho zoskupenia ma moji kolegovia poprosili, aby som o sebe titulom predstavenia sa čosi napísal. Myslel som si, že to bude veľmi jednoduché, a nakoniec som riadky o sebe odovzdal ako posledný. Mal by som toho veľa čo povedať, radšej som to však skrátil.

Myslím si, že som sa počas uplynulých 6 rokov (z ktorých posledné štyri som pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva) nechal takmer denne počuť: komunikoval som s obyvateľmi mesta, referoval som o dianí v meste, a spoločne sme hútali v záujme riešenia našich problémov. Napriek tomu, že môj názor a moje pripomienky nezožali vždy jednohlasný úspech, neskrýval som ich. Tí, ktorí sledujú dianie v našom meste aj na internete, teda presne kto som, a čo odo mňa môžu očakávať. Presne tak, ako to vedeli aj pred štyrmi rokmi tí, ktorí ma za poslanca zvolili. Dnes už neuplynie deň bez toho, aby ma na ulici alebo v reštaurácii neoslovili, nepoložili otázku, nepredniesli nejakú požiadavku – a ja sa snažím pomôcť. Prišiel som na to, že často stačí niekoľko milých slov a trochu pozornosti, aby sa na tvári občanov rozhostil široký úsmev. Ľudia si totiž nárokujú a očakávajú, aby sme s nimi komunikovali, a psou povinnosťou každého poslanca je tento nárok uspokojiť.

V súčasnom volebnom cykle som najpyšnejší na to, že sa v meste opäť hovorí o cestovnom ruchu. Je to dôležité najmä preto, lebo v predchádzajúcich rokoch sme boli voči tomuto odvetviu, ukrývajúcom veľké možnosti, celkom ľahostajní. Ako predseda komisie pre cestovný ruch som sa zúčastnil založenia Organizácie cestovného ruchu Podunajsko, ktorej práca dnes čoraz významnejšie prispieva k tomu, aby sa naše mesto a jeho okolie objavilo na mape žiadaných destinácií cestovného ruchu. Okrem toho považujem za dôležité oživiť centrum nášho mesta – práve preto sme uskutočnili aj sériu podujatí Komárňanského leta: podujatie trvajúce od začiatku júla do konca augusta sa konalo už po štvrtýkrát. Založili sme novú tradíciu, podarilo sa nám pre dobrú vec získať celý rad skvelých ľudí, v neposlednom rade na radosť tunajších obyvateľov i návštevníkov nášho mesta.

Moja činnosť však bola oveľa rôznorodejšia: naďalej som obšírne referoval o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, pretože považujem za dôležité, aby boli obyvatelia informovaní o všetkom, čo sa tam udeje. A čo je ešte podstatnejšie: aj v tých najcitlivejších témach som smelo vyjadril svoje stanovisko, a s mojím menom sa spájajú aj také rozhodnutia, ako transparentná voľba predstavenstva spoločnosti KOMVaK, alebo rozsiahly audit tejto spoločnosti. Som presvedčený, že tieto moje návrhy boli potrebné k tomu, aby sme nehovorili o hrozbe krachu. Najdôležitejším poučením, ktoré z tohto príkladu vyplýva, je, že pred úlohami nemôžeme utiecť, musíme sa im postaviť.

Ak ma za poslanca opätovne zvolia, budem robiť presne to, čo doteraz. Sľubovať nie je mojím zvykom, nerobím tak ani teraz. Moja práca by bola určite jednoduchšia a efektívnejšia, ak by väčšinu zastupiteľstva tvorili ľudia, ktorí zmýšľajú podobne ako ja. Voľbu však prenechávam múdrosti občanov nášho mesta. Naše mesto bude mať 25 poslancov a dúfam, že každý z nich bude hájiť záujmy mesta!