Ing. Gabriel KOLLÁR

 

Som 39-ročný, rodený Komárňan. Som ženatý a som otcom dvoch detí. Vzdelaním som ekonóm, 15 rokov som pracoval vo svojom odbore ako manažér riadenia, v súčasnosti podnikám.

Vždy ma zaujímali veci verejné, aktívne som sledoval politické dianie, ale často som bol udalosťami sklamaný. Môžeme súčasnú politickú situáciu kritizovať, ale ak chceme niečo zmeniť, musíme pre to aj niečo urobiť. A tak napriek tomu, že politika nie je mojím ideálnym prostredím, ako nezávislý kandidát by som chcel prispieť k tomu, aby sa v Komárne rozbehli, resp. pokračovali pozitívne zmeny, ktoré prinášajú viditeľné výsledky a ktoré podľa mňa spejú dobrým smerom.

Verím, že moje skúsenosti zo sveta ekonomiky mi pomôžu pri vytváraní pružnejšieho a transparentnejšieho mesta naplneného elánom.