Ing. László STUBENDEK

 

Všetko ma spája s Komárnom. Žijem a pracujem v tomto meste od ukončenia svojich vysokoškolských štúdií: už niekoľko desaťročí som organistom Baziliky sv. Ondreja, som predsedom mestskej organizácie Csemadok-u, členom speváckeho zboru Concordia, poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu Podunajsko, a vďaka hlasom komárňanských voličov pôsobím od roku 2014 vo funkcii primátora mesta. Každý deň uplynulých štyroch rokov som začínal a končil tým, aby som dodržal svoje sľuby a s pomocou svojich kolegov budoval krajšie a lepšie mesto, v ktorom sa nám spoločne dobre žije. Verím, že sa mi podarilo uskutočniť moje plány a mesto sa pod mojím vedením vydalo cestou rastu a rozvoja. Domnievam sa, že štafetu môžem s pokojnýmm srdcom odovzdať do rúk mladšej generácie. Dúfam, že ma naďalej poctíte svojou dôverou a počas ďalších štyroch rokov mi umožníte pracovať v záujme nášho mesta.