Ing. Zoltán BUJNA

 

Patrím medzi tých nemnohých Komárňanov, ktorí sa do dnešného dňa podieľajú na projektovaní veľkých námorných lodí. Pôsobím totiž ako inžinier v jednej kancelárii pre projektovanie lodí. Ľudia ma však poznajú najmä ako cyklistu, derviša na dvoch kolesách.

Jedným z najzaujímavejších období môjho života bolo, keď som pred piatimi rokmi precestoval Strednú Áziu. Cyklistika však zohrávala v mojom živote významnú úlohu dávno pred mojimi potulkami, ktoré som na počesť veľkého cestovateľa nazval Expedície Vámbéry. Ako hlavný organizátor cyklotúry Čárda som viedol množstvo rôznych vlastivedných túr. Aktívne sa zapájam aj do podujatí vodnej turistiky. Vo funkcii Zväzu vodných športov Kormorán sa snažím popularizovať tento druh športu v našom meste. Vo funkcii poslanca mestského zastupiteľstva sa aktívne zapájam do činnosti komisie pre zahraničné vzťahy a cestovný ruch.

S rodinou

Môj prvý volebný cyklus poslanca mestského zastupiteľstva sa pomaly kráti. Naše grémium má za sebou nejedno ťažké rozhodnutie. Často sme museli vyberať medzi zlým a horším riešením – vždy som však mal na zreteli záujmy mesta a jeho obyvateľov. Jedným z takýchto ťažkých rozhodnutí bol obchvat mesta, ktorý chcú budovať nad Mŕtvym ramenom Váhu. Ako aktívny ochranca prírody, som za najdôležitejšie hľadisko považoval ochranu nášho prírodného bohatstva. Mŕtve rameno musíme zachovať nedotknuté pre nasledujúce generácie! Preto som hlasoval proti mostu ponad jazerom. Poslanecká práca mala, samozrejme, aj príjemnejšie časti, vďaka ktorým sa Komárno konečne vybralo cestou rozvoja. Viem, mnohí považujú tento proces za príliš pomalý – ale smer je správny.

Ako poslanec som pracoval v školských radách a ako sobášiaci som bol svedkom prvého manželského bozku takmer stovky párov. Ja sám som ženatý. S manželkou vychovávame dvoch malých nezbedníkov. Oboch svojich synov vediem k láske k prírode – veď v našich deťoch tkvie naša budúcnosť. Aj v zastupiteľstve som sa dosť našliapal v záujme toho, aby sme vyčlenili zdroje na rekonštrukciu roky zanedbávaných detských ihrísk. Práca poslanca si vyžaduje najväčšie obete práve v oblasti môjho rodinného života. Zasadnutia sú rozvláčne, trvajú dlhé hodiny.

So starším synom

Predsavzal som si, že ak ma voliči opäť poctia svojou dôverou, naďalej budem slúžiť záujmom nášho mesta. Investovaný čas určite prinesie ovocie, ak sa pod vedením schopného primátora pustí do práce súdržná skupina, s ktorou spoločne môžeme dodať Komárnu nový rozmach. Verím v členov nášho zoskupenia, a som presvedčený, že možnosť nám bude daná aj v nasledujúcich štyroch rokoch.

Moja rodina