JUDr. Margit KESZEGH

 

 

65 ročná právnička, advokátka

Školské vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Karlovej, Praha

Odborná prax: štátna správa – Obvodný úrad Komárno – prednostka, Okresný úrad Komárno – prednostka, Slovenská advokátska komora – advokátka

Rodinný stav: vydatá, dve dospelé deti,  štyri vnúčatá

Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – predsedkyňa od roku 2005

 

Narodila som sa v Komárne. Za slobodna sa volám Margit Kubicza. Detstvo, spolu s mojimi dvomi sestrami, som prežila v okolí ulíc Veľká Jarková, Komenského a Vodná. Boli to veľmi vzrušujúce a šťastné roky. Navštevovala som základnú školu, ktorá sídlila v budove terajšieho gymnázia. Každý deň som sa mohla prejsť mestským parkom, či po vtedajšej Záhradníckej ulici. Mohla som vidieť, ako budujú niekdajší obchodný dom Prior. Po povodniach sa základná škola presťahovala na ulicu Práce. Mala som skvelých a svedomitých učiteľov. V mojom rodnom meste sa zrodili krásne priateľstvá, zažili sme tu zábavy, „beag-bity“, návštevy kina v centre mesta, a neskôr v Panoráme. Už v škole sa prejavili moje organizačné schopnosti, vždy som niečo snovala, riadila. Som skutočnou lokálpatriotkou a myslím si, že Komárno dobre poznám. Milujem svoje rodné mesto napriek jeho chybám a problémom, som hrdou Komárňankou. Dodnes tu žijem, a pracujem pre toto mesto spolu so svojimi priateľmi a kolegami. Práve v týchto dňoch, presne 1. septembra 2018 uplynulo 40 rokov od môjho prvého nástupu do práce na vtedajšom Mestskom národnom výbore. Od tej doby sa aktívne zapájam do spoločenského a kultúrneho života mesta. Bola som iniciátorkou a organizátorkou viacerých spoločenských a kultúrnych podujatí. Pokladám za veľmi dôležité, aby sa všetci obyvatelia nášho mesta tu cítili dobre. Aktívne pracujem v civilných organizáciách a už viac ako dvanásť rokov som predsedníčkou Jókaiho združenia. Je to veľmi zaujímavá, avšak časovo veľmi náročná práca – nie som však na ňu sama, mám vo vedení združenia skvelých kolegov.

Po maturite som študovala na Karlovej univerzite v Prahe, kde som získala titul doktora práv. Moja dlhoročná odborná prax môže byť zárukou toho, že mestská samospráva, ktorej právomoci sa sústavne rozširujú, dosahovala ďalšie úspechy a zvládla náročné úlohy, ktoré ju v budúcnosti čakajú. Vždy som sa snažila riešiť problémy a úlohy vecne. Som presvedčená, že o problémoch treba diskutovať s ľuďmi, vypočuť si ich názor, a nájsť riešenia v čo najkratšej dobe.

Po roku 1989 som bola kooptovanou poslankyňou mestského zastupiteľstva. Neskôr pod mojim vedením vznikol Obvodný úrad v Komárne. Podľa vtedajšej legislatívy volili prednostu úradu primátori a starostovia – v roku 1991 som nimi bola zvolená jednohlasne do funkcie prednostky Obvodného úradu v Komárne. Túto funkciu som zastávala do 5. januára 1993, kedy som bez uvedenia dôvodov bola prednostom Okresného úradu v Komárne odvolaná. Možno sa tak stalo preto, že som sa na Nový rok nezúčastnila osláv vzniku samostatného štátu. Ako bývalá pražská vysokoškoláčka, som nesúhlasila s rozdelením Československa. Po zložení advokátskych skúšok som sa stala členkou Slovenskej advokátskej komory. Po voľbách v roku 1998 ma nominovali na funkciu prednostky Okresného úradu v Komárne. Vo februári 2003 som sa vrátila k advokácii a pracujem v tejto sfére dodnes.

Od roku 2014 som nezávislou poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Komárne. Som členkou mestskej rady a komisie pre rozvoj mesta. Som činná aj ako sobášiaca. Aktívne sa zapájam do práce zastupiteľstva, riešenie problémov v spolupráci s občanmi nášho mesta považujem za našu prvoradú úlohu.

Som otvoreným človekom, ktorý má rád svoju prácu. Vážim si svojich spolupracovníkov a beriem na vedomie názory ostatných. Rada trávim čas s priateľmi, majú dôležité miesto v mojom živote – a verím, že tento pocit je vzájomný. Žijem usporiadaným rodinným životom. Manžel pred odchodom do dôchodku učil dlhé roky na komárňanskom gymnáziu, kde pôsobil aj vo funkcii riaditeľa školy. Aktívne pracoval v Csemadoku, dlhé roky bol predsedom mestskej organizácie a pôsobil aj v Rade klubov, ktorá organizovala letné vzdelávacie tábory pre mladých. Vychovali sme dve deti, ktoré dnes už žijú svoj vlastný život. Dcéra s rodinou žije v Komárne, pracuje aj so svojim manželom ako advokátka. Syn je výskumníkom-matematikom, so svojou rodinou žije a pracuje v Budapešti.

Dokážem precítiť výnimočného ducha nášho mesta. Poznám mentalitu jeho obyvateľov, rešpektujem jeho bohatú históriu, poznám hodnoty, ktoré sú mimoriadne dôležité pre tunajších ľudí. Celý svoj život sa snažím o to, aby sa v ňom Komárňania cítili dobre, spoločne ho budovali a mali ho radi.