JUDr. Tamás VARGA

 

Narodil som sa v roku 1970 v Komárne. Som ženatý a mám jednu nádhernú dcéru. Po vojenskej službe som „skončil“ ako policajt. Pracoval som na Oddelení cudzineckej polície a pasovej služby ako riaditeľ oddelenia. Počas mojej služby som absolvoval Akadémiu PZ, kde som získal vysokoškolské vzdelanie právnickeho smeru. V roku 2010 som Policajný zbor zanechal. Ešte v tomto roku ma vláda Slovenskej republiky vymenovala za riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Komárne, kde som túto funkciu zastával až do volieb.

Momentálne pracujem ako vedúci vlastnej ochrany a bezpečnostných zamestnancov v SAM-Shipbuilding and Machinery a.s. (bývalé Slovenské lodenice) v Komárne.

Od roku 2010 pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva v Komárne a zároveň som predsedom komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a dopravy.

S dcérkou

 

S Bélom Keszeghom a Magdikou Kravcovou (vedúca Klubu dôchodcov v Komárne)

 

Na prednáške „Tajomstvá krypty Baziliky sv. Ondreja v Komárne“