Katalin PAPP VARGHA

 

Milí Komárňania, v prvom rade by som sa Vám chcela poďakovať za Vaše povzbudivé slová, ktoré som si od Vás vypočula počas zbieraní podpisov.

Volám sa Katalin Papp Vargha, narodila som sa V Komárne, tu som chodila do základnej školy aj do gymnázia. Počas môjho štúdia medzinárodných vzťahov v Maďarsku a v Belgicku som vždy pracovala, aby som nadobudla čím viac skúseností. Bola som stážistkou v Európskom parlamente, pracovala som ako asistentka zástupcu generálnej riaditeľky v centrále banky v Bratislave, mala som možnosť pracovať aj na európskych projektoch na Akadémii vied v Budapešti. Napriek tomu ma vždy lákalo naspäť moje rodné mesto. Nie je to teda ničím výnimočným, že som svoje podnikanie založila práve v Komárne. Dodnes si myslím, že človek nepotrebuje k svojmu podnikaniu, aby sídlil vo veľkom meste, prečo by sme nemohli šíriť dobré meno nášho rodného mesta a budovať nové pracovné miesta práve doma. Som veľmi rada, že moja čokoládovňa CHOCOMAZE je známa nielen na Slovensku, ale aj za našimi hranicami.

Dnes nežijem svoj každodenný život len ako podnikateľka, ale ako aj matka dvoch detí a užívam si pestrý život centra mesta a blízkosť vodných tokov. Sledujem možnosti nášho mesta a okolia. Nakoľko veľa cestujem vo svete a vraciam sa s mnohými nazbieranými dobrými nápadmi a myšlienkami, ktoré by sa dali postupne realizovať aj u nás, som sa rozhodla, že aj keď len jedna poslankyňa z mnohých, by som rada urobila viacej pre rozvoj nášho mesta. Pokračovať v tom, čo je dobré a a svojou prítomnosťou odsúhlasovať návrhy, ktoré budú dlhodobým prínosom pre naše mesto. Tešilo by ma a bola by som hrdá, keby som Vás mohla zastupovať a naše mesto by pocítilo pozitívny prínos našej práce v nasledovnom volebnom období.

S manželom

V krátkosti moje plány:

Vylepšenie podnikateľského prostredia – v prvom rade uľahčenie administratívnych záťaží pre začínajúcih podnikateľov na mestskej úrovni

Lepšie využitie hradu z kulturálneho a turistického hľadiska

Zlepšiť infraštruktúru Alžbetinho ostrova – zlepšenie verejného osvetlenia, efektívnejšie riešenie odpadových skládok, lepšie využitie športových plôch

Zlepšenie stavu a funkčnosti Domova dôchodcov

Lepšie využitie mestských parkov – napr. umiestnenie športových náradí