Mgr. Ľudovít TÓTH

Volám sa Ľudovít Tóth, mám 46 rokov, bývam v Komárne, v mestskej časti Malá Iža. Som ženatý, mám dve neplnoleté deti. Ukončené mám vysokoškolské magisterské vzdelanie, v súčasnosti som na výsluhovom dôchodku po dlhoročnom pôsobení v štátnej správe.

Svojim miestom poslanca v mestskom zastupiteľstve by som chcel dosiahnuť podporu zdravia detí a mládeže zvýšením telovýchovnej aktivity detí, nakoľko v minulosti bol spontánny a prirodzený pohyb súčasťou každodenného života detí a mládeže. V súčasnosti však nové technológie (počítače, mobilné telefóny a pod.) obmedzujú aktívne trávenie času rodiny v zmysle pohybových a športových aktivít. Preto by som rád prispel cieleným zaraďovaním pohybových aktivít a športu pre deti a mládež, ktoré budú mať priaznivý vplyv na ich vývoj. Rád by som sa zameral hlavne na ukotvenie princípov zdravotne orientovanej zdatnosti detí s dôrazom na osvojenie si pohybových zručností a návykov a ich následné udržanie až do neskoršieho veku.