JUDr. Štefan BENDE

 

Mám 51 rokov a som rodený Komárňan. Od roku 1991 som ženatý a mám jedného syna.   Po ukončení strednej školy som absolvoval Právnickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Vyše 20 rokov som pôsobil v štátnej správe a to v rôznych oblastiach.  V súčasnosti vykonávam advokátsku profesiu vo svojom rodnom meste. Veľmi ma teší, že moja práca je zároveň       aj moje hobby. So svojimi skúsenosťami, by som rád pomohol môjmu rodnému mestu  pri výkone samosprávnej činnosti.

V nasledujúcom volebnom období, tak ako v predošlom, by som sa chcel zodpovednou prácou v samospráve pričiniť o to, aby občania nášho mesta boli na svoje mesto hrdí nielen z historického hľadiska, ale aj za jeho súčasnosť a zároveň  žili v ňom plnohodnotným životom K tomu ale potrebujeme zmeniť neefektívne fungujúcu samosprávu na efektívnu, fungujúcu v prospech občanov a mesta. Z uvedeného dôvodu som sa s  radosťou stal súčasťou tímu nezávislých kandidátov za poslancov do Mestského zastupiteľstva v Komárne, pretože tento tím má aj spoločného kandidáta na primátora Komárna. Podľa mojej mienky samospráva môže efektívne fungovať až vtedy ak primátor má väčšinu v zastupiteľstve, a preto podporujem tento tím, aby sa  v budúcich komunálnych voľbách  z tohto tímu dostalo  čím viac poslancov do zastupiteľstva , čím by sme mohli dosiahnuť tak potrebný progres v našom meste.   

Moje motto: Namiesto prázdnych sľubov, čestne a zodpovedne  v prospech občanov a mesta !