Mgr. Béla KESZEGH

kandidát na post primátora

 

Som 42-ročný, ženatý, otec dvoch detí. Po absolvovaní univerzity som pôsobil ako pedagóg na Gymnáziu Jánosa Selyeho a komárňanského univerzitného centra. Zúčastnil som sa mnohých odborných konferencií, v anglickom jazyku som publikoval na viacerých fórach. Neskôr som študoval politológiu, a v súčasnosti sa venujem štúdiu regionálneho rozvoja, s osobitným zreteľom na program Smart City. Zúčastnil som sa rôznych medzinárodných konferencií, kde som zastupoval naše mesto. Pracoval som ako tímový vedúci vo verejnoprávnom rozhlase, a v ďalších médiách.

Od decembra 2006 som bol počas dvoch volebných období poslancom mestského zastupiteľstva a od roku 2014 pôsobím vo funkcii viceprimátora mesta Komárno. Zúčastnil som sa vypracovania viacerých úspešných projektov, pripravil som rôzne rozvojové projekty.

Vo voľnom čase rád športujem a čítam. Plynule hovorím anglicky a na dobrej úrovni ovládam taliančinu.

 

Štúdiá:

1990-1994 Gymnázium Jánosa Selyeho, Komárno
1994-1998 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

júl 1999 Teaching across borders, Hollabrun, Rakúsko, Letná univerzita
august 2000: Postgraduálny kurz Teignmouth, Veľká Británia
október 2000: WIWAG – Týždeň ekonomiky, vzdelávací kurz, Budmerice
júl 2001: Letná ekonomická univerztia F. A. Hayeka, Vyhne
september 2002: Univerzita Corvinus v Budapešti, PhD., Doktorandské štúdium politických vied
august 2005: Letná univerzita v Lüneburgu, Democracy and Governance (Demokracia a vláda), Lüneburg, Nemecko
2018 – Digitálny regionálny rozvoj – Smart city program – odborný vzdelávací kurz Civitas Sapientias

Odborná prax a ďalšie skúsenosti:

1998-2001 Gymnázium Jánosa Selyeho, Komárno, učiteľ anglického jazyka
2001- Nadácia pre Univerzitu Jánosa Selyeho, Komárno, detašovaný kurz Univerzity Corvinus a Technickej univerzity v Budapešti, učiteľ-prednášajúci
2006-2009 Zakladateľ a šéfredaktor spravodajského portálu bumm
2009-2011 Rozhlas Pátria, maďarské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, vedúci spravodajstva
2011-2012 Rozhlas Pátria, maďarské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, regionálny reportér
2011- Pons Danubii WebTV, koordinátor
2014 – viceprimátor (zástupca primátora) mesta Komárno

1995 Sezónna, letná práca, MEMRB, Praha
september 1996: Medzinárodná konferencia DOCOMOMO, tlmočník
leto 1996, 1997, 1998: Expedícia Vysoké Tatry, tlmočník
júl-august 1997: Sezónna, letná práca, Pitea, Švédsko
2000-2001 Program Socrates, koordinátor, European Migration Minorities and Prejudices
august 2002: EC teamleader, Malta
máj 2003: Jazykový kurz Pitman, oficiálny skúšajúci
jún 2003: Letná univerzita učiteľov anglického jazyka, Komárno, organizátor
júl 2003: Vyšehradská letná univerzita, Krakov
od decembra 2003: EurElite Projekt – Politická elita na Slovensku
nov.-dec. 2003: Politologická prednáška, detašované pracovisko Univerzity Corvinus, Komárno
február 2004: Prednáška Slovenský vládny systém – prednáška Univerzita Corvinus, Budapešť
február 2004: Kvalifikačný kurz učiteľov anglického jazyka, Komárno, organizátor
júl 2004: Konferencia EurElite, Vilnius, Litva
jún 2003: II. Letná univerzita učiteľov anglického jazyka, Komárno, organizátor
október-december 2004: Politologické prednášky, detašované pracovisko Univerzity Corvinus, Komárno
8.-12. septembra 2005: Medzinárodná konferencia ECPR v Budapešti, prednášajúci
2-3. decembra 2005: Hospodárske zmeny v Európe, Győr, prednášajúci
10. decembra 2005: Odborná konferencia Hospodárska zmena v Európe, hlavný organizátor
jún-december 2005: Koordinátor výskumnej skupiny Spoločnosti Farkaša Kempelena
február 2006: Konferencia Political Training Management, International Republican Institute, Vilnius, Litva
apríl 2006: Young Leaders of EU, konferencia Nadácie Konrada Adenauera, Berlín
12.-13. mája 2006: Odborná konferencia Spoločnosti Farkaša Kempelena, organizátor
marec-december 2006: Koordinátor výskumu SFK v roku 2006
8.-9. september 2006: ECPR Graduate Conference, Essex University, Colchester, Veľká Británia
9. decembra 2006: II. Spoločenskovedné fórum, konferencia SFK, Komárno, organizátor a prednášajúci
december 2006 – poslanec Mestského zastupiteľstva v Komárne
jún 2007 – Odborná prax v Európskom parlamente, Brusel
september 2007 – Politologická konferencia ECPR Pisa, Taliansko
december 2007 – štúdium IRI – Organizovanie politickej kampane, Bukurešť, Rumunsko
marec 2008 – Robert Schumann Institute, štúdium– Manažment kampane, Budapešť
2011 Odborná konferencia audiovizuálneho klastra West Pannon, prednášajúci – Dve mestá, jeden dizajn – urbanistický marketing v pohraničí
2011 Výročná správa o Maďaroch žijúcich na Slovensku – štúdia, projektový koordinátor
2017 Projekt DanUrb, prednášajúci, Budapešť
2018 Konferencia projektu SWARE, Írsko a Holandsko, prednášajúci

Znalosť jazykov a iné zručnosti

maďarský jazyk – materčina
slovenský jazyk a anglický jazyk na vysokej úrovni
taliansky jazyk na pokročilej úrovni
počítačové programy, znalosť práce na počítači: MS Office, Fireworks
vodičské oprávnenie
oprávnenie vodcu malého plavidla
potápačský preukaz – CMAS

Publikačná činnosť

Slovensko po hospodárskej reforme – Slovakia after Economic reforms, redaktor, KFT knižky, 2007.
Development of Slovak Political Elite – Konferenčná štúdia, Vilnius, Litva – súčasť projektu EurElite (https://www.eurelite.uni-jena.de/)
Hospodárske reformy na Slovensku – Economic reforms in Slovakia, redaktor, KFT knižky, 2005.
Migrácia pracovných síl v slovensko-maďarskom pohraničí, Spoločenskovedná revue Fórum, 2006/1
Parlamentné voľby v roku 2010 z aspektu Maďarov žijúcich na Slovensku, 2010 – redaktor a spoluautor
Voľby do miestnych samospráv v roku 2010 z aspektu Maďarov žijúcich na Slovensku, 2011 – redaktor a spoluautor
2011 – Výročná správa o Maďaroch žijúcich na Slovensku, redaktor a spoluautor
2014 – WorkMarket – Vplyvy migrácie pracovných síl v slovensko-maďarskom pohraničí – autor

Iná činnosť, voľný čas

Šport, čítanie a hudba – pravidelne behá, viackrát absolvoval polmaratón
Dlhoročný dobrovoľný darca krvi, Strieborná Jánskeho plaketa