Mgr. Patrik RUMAN

Narodil som sa v Komárne, žijem v tomto meste už 40 rokov, mám dve krásne dcérky, Romanku (14) a Vierku (10). Takmer dvadsať rokov som pracoval v Bratislave, avšak aj v tomto období som aktívne sledoval dianie v našom meste.

V decembri 2016 ma mestské zastupiteľstvo zvolilo do funkcie riaditeľa spoločnosti KOMVaK Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.. Počas uplynulého poldruha roka sa výrazne zmenil prístup vedenia firmy k riešeniu problémov. Za najdôležitejšiu zmenu považujem skutočnosť, že pre spoločnosť sa stali prvoradými záujmy občanov mesta – myslím pod tým zlepšenie služieb pre obyvateľov, aktívnu komunikáciu s nimi, zlepšenie informovanosti občanov, investície do komárňanského vodárenského majetku, efektívnejšie čistenie zvodov dažďovej vody, a aktívnu spoluprácu pri opravách v školských zariadeniach. Podarilo sa nám komárňanské vodárne nastaviť na úplne novú cestu, vybrali sme sa správnym smerom.

Som lokálpatriotom, a ako taký, považujem rozvoj svojho mesta za veľmi dôležitý. Nakoľko som odchovancom Komarňanského Futbalového Klubu, do dnešného dňa som jeho veľkým fanúšikom. Aj napriek tomu, že už nešportujem aktívne, naďalej náš klub podporujem, a podporovať budem. Moje motto je to isté ako aj môjho priateľa, Szilárda Ipótha: KOMÁRNO DO TOHO, KFC DO TOHO!

————————————————————————————————————————————-

Čítajte ďalej:

Je k dispozícii hĺbková kontrola firmy KOMVaK:

Je k dispozícií hĺbková kontrola firmy KOMVaK

Čítajte ďalej:

Komárno: Mestské vodárne po prudkých dažďoch čistia stovky kanalizačných vpustov: