Mgr. Tímea SZÉNÁSSY

Som rodenou Komárňankou, žijem v našom meste už 35 rokov, s mojou dcérkou Rékou.

Po ukončení Gymnázia Hansa Selyeho som študovala ekonómiu v Budapešti. Po absolvovaní skúšok, pred štátnicami ma zastihla správa o náhlej smrti môjho otca, Árpáda Szénássyho, vrátila som sa teda domov, aby som viedla náš rodinný podnik. Osud ma naučil plávať v hlbokej vode. Neskôr, keď bolo rodinné podnikanie už na dobrej ceste, som v Bratislave ukončila bakalársky stupeň ekonómie, a neskôr som na Univerzite Jána Selyeho získala aj magisterský diplom v odbore vedenie podniku.

Odvtedy som konateľkou spoločnosti vydávajúcej týždenník DELTA. Naša firma vydáva aj rôzne publikácie, v ktorých spracúva históriu obcí a miest nášho regiónu. V súčasnosti som nezávislou poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Komárne, a riadim komisiu školstva, kultúry a mládeže. Počas posledných štyroch rokov som sa ako sobašiaca mohla zúčastniť viac ako stokrát na obrade, kďe muž a žena si povedali áno. Som presvedčená, že mladí majú svoje miesto všade, kde sa rodia rozhodnutia a mali by razante bojovať za záujmy občanov mesta Komárno.

Moje motto je: Byť poslancom nie je funkcia, ale služba!

 

S mojou dcérkou