MUDr. Attila HORVÁTH

 

Narodil som sa v roku 1975 v Komárne. Po absolvovaní Základnej školy na Ulici práce a Gymnázia Jánosa Selyeho som v štúdiách pokračoval na Univerzite Komenského v Bratislave na odbore všeobecného lekárstva. Po získaní diplomu v roku 2000 som začal pôsobiť na chirurgickom oddelení komárňanskej nemocnice. Od roku 2005 sa venujem súkromnej lekárskej praxi v centre mesta. Moji synovia Zalán a Krištof majú 13 a 3,5 roka, manželka Angela je učiteľkou na 1. stupni Základnej školy na Ulici Eötvösovej.

Šport patrí k môjmu životu od útleho detstva. Do svojich 19-ich rokov som bol aktívnym členom futbalového mužstva KFC a počas vysokoškolských štúdií som kopal za mužstvá viacerých obcí okresu. Neskôr som sa kvôli pracovným povinnostiam musel aktívneho športovania vzdať, avšak rekreačne až do dnešného dňa pravidelne športujem.

S manželkou

Vďaka svojej práci sa denno-denne stretávam a rozprávam s občanmi nášho mesta, ktorí s radosťou sledujú, že Komárno naberá za posledné 4 roky pozitívny kurz: zrekonštruované cestné komunikácie, zápasnícka hala a ihriská, stabilizácia vodného hospodárstva mesta vďaka novému vedeniu spoločnosti KOMVAK, revitalizácia centra mesta.

Plány a ciele: pokračovať v rekonštrukcii športových inštitúcií, zlepšenie podmienok pre psíčkarov, reformy na mestskom kúpalisku, vybudovanie najmenej jedného voľne prístupnej prírodnej pláže, revitalizácia Mŕtveho ramena Váhu a skrášlenie okolia našich riek.