Baltazár RYŠAVÝ (Boldi)

 

Narodil som sa v Komárne, mám 45 rokov, som ženatý, a som otcom dvoch dcér.

Väčšina obyvateľov mesta azda pozná moje meno v súvislosti s rekonštrukciou kina Tatra, ale ako podnikateľ sa venujem rôznorodej činnosti – kino je jedným z mojich najúspešnejších projektov. Skupina mojich pracovníkov sa stará o cintoríny reformovanej, evanjelickej a židovskej náboženskej obce – snažíme sa tu vytvoriť primerané, usporiadané prostredie, a rovnako starostlivo dbáme aj o to, aby miesta posledného odpočinku významných osobností boli vždy upravené. Vyrobili sme nejednu z pamätných tabúľ nášho mesta. Neoddeliteľnou súčasťou môjho života je šport, v rámci Klubu extrémneho športu ponúkame záujemcom možnosť tréningu bojových umení, a už niekoľko rokov sa v zime vykúpeme v ľadovej vode rieky Váh. Pravidelne prispievam na rôzne podujatia v Komárňanskej pevnosti, či iných častiach mesta – spomenul by som Noc cintorínov, Noc hrôz a súťaž v breaku v rámci Komárňanských dní. Dlhé roky sme zabezpečovali útulok pre bezdomovcov, pretože som presvedčený o tom, že je našou povinnosťou postarať sa o odkázaných na našu pomoc.

Za svoje zásluhy som bol v roku 2017 odmenený Cenou primátora mesta. Nikdy ma nemotivovali ocenenia, hnacím motorom by bola spokojnosť návštevníkov našich podujatí, či kina – uznanie ma ale zaväzuje. Práve preto by som chcel pre mesto urobiť viac ako poslanec!

 

.