Väčšina obyvateľov – najmä pred voľbami – je dosť skeptická. Celkom to chápem. Som poslancom druhé volebné obdobie, a napriek tomu, že som sa do práce vždy púšťal plný nádeje, musel som veľmi rýchlo pochopiť, že činnosť samosprávy som si predstavoval inak – smerovanie nám totiž „diktovali“ vždy iní. Nakoniec som sa práve z tohto dôvodu rozhodol kráčať vlastnou cestou, ako nezávislý.

Teraz opäť verím, že dokážem-dokážeme uskutočniť predstavu, že zastupiteľstvo a vedenie mesta spolu s obyvateľmi dokážu spolupracovať – pridal som sa totiž ku skupine 19 ľudí, ktorí zmýšľajú rovnako ako ja. Môj plán je založená na dvoch výrazoch: počúvať a konať.

Pod pojmom počúvať rozumiem načúvať problémom obyvateľov, aj tým najmenším. Vyjsť do terénu, preskúmať situáciu a potom konať, tj. nájsť riešenia problémov. Žiaľ, doposiaľ som sa často dostal len po prvý krok, v ďalšej fáze to však nie vždy fungovalo, na vyššej úrovni proces zamrzol. Podľa môjho názoru musíme zastupiteľstvo „zreformovať“ práve z tohto dôvodu: mali by v ňom zotrvať tí, ktorí boli aj doposiaľ aktívni v riešení problémov, a zvoliť takých nových poslancov, ktorí budú úprimne konať v záujme našich obyvateľov. Reforma nemôže obísť ani prístup mestského úradu, veď – vrátiac sa na začiatok mojej argumentácie – zbytočne „počúvame“, ak výkonná moc zostáva pasívna.

Ponúkame práve toto, ale nikoho do ničoho nenútime. Verím v zdravý úsudok ľudí, a v to, že dokážu rozhodnúť, čo je pre nich najlepšie. Poskytujeme jednoducho možnosť k tomu, aby zastupiteľstvo, funkcia poslanca a mestský úrad opäť získali dôveru obyvateľov, a aby sme pracovali tak, ako to od nás Komárňania očakávajú.

Nakoľko som sa v rámci svojej poslaneckej práce venoval predovšetkým otázke verejného poriadku (ako predseda príslušnej komisie), môžem na základe svojich poznatkov vyhlásiť, že v budúcnosti budem zastávať princíp nulovej tolerancie voči neprispôsobivým občanom. Nech už hovoríme o Harčáši, o I. a II. sídlisku, či ktorejkoľvek inej lokalite mesta. Ak budem môcť po boku Bélu Keszegha pôsobiť vo funkcii viceprimátora, urobím všetko preto, aby sa obyvatelia žijúci v týchto problémových mestských častiach mohli opäť tešiť z pokojného života, a aby sa záhradkári na Harčáši mohli nerušene starať o svoj majetok. Nulová tolerancia bude platiť aj pre bezdomovcov, ktorí odmietajú spolupracovať, pretože aj oni často strpčujú život statočných ľudí.

Považujem za dôležité skonštatovať aj skutočnosť, že spoločne so svojou skupinou budem bedlivo sledovať aj otázku migrantov, ktorá rezonuje v celej Európe. Celé roky počúvam názory ľudí, a povedzme si na rovinu: mnohí sa boja, že migranti sa môžu objaviť aj v Komárne, a chcú počuť uspokojivé odpovede na otázky, ktoré sa v súvislosti s týmto javom vynárajú. V súčasnosti nám nič takého nehrozí, a Nezávislí pre Komárno bude aj v budúcnosti razantne odmietať každú iniciatívu, ktorej dôsledkom by bolo umiestnenie čo len jedného migranta v Komárne.

Toto všetko sa dá dosiahnuť s podporou súdržného a jednotného mestského zastupiteľstva, ktoré skupina nezávislých dokáže zabezpečiť. Obyvatelia Komárna si zaslúžia pokojný a bezpečný život. Urobím, urobíme v záujme toho všetko.

Tamás Varga

NAŠI KANDIDÁTI: