Filkóová Gabriela, MUDr.

Narodila som sa v roku 1980 v Leviciach, avšak svojich doterajších 42 rokov som prežila v Komárne. Moja vďaka patrí pedagógom niekdajšej Základnej školy na Ulici mieru a Gymnáziu Hansa Selyeho a v neposlednom rade mojej rodine, od ktorých som dostala mravnú výchovu a pevné základy k tomu, aby som vedela pokračovať vo svojich štúdiách na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium medicíny som ukončila v roku 2006, odvtedy pracujem ako lekár v nemocnici Komárno. Atestáciu mám z gastroenterológie, od roku 2021 som v pozícii námestníčky pre liečebnopreventívnu starostlivosť. Moja práca je mojim poslaním.

Môj druh je detský lekár, naša dcéra má 10 rokov. Zmeny, ktoré sa udiali v našom meste za posledné roky, hodnotím pozitívne. Rozvoj Nemocnice Komárno je v úzkej súvislosti s rozvojom mesta Komárno.

Považujem za dôležité, aby sa pokračovalo už v začatých projektoch, aby sa našiel priestor pre nové projekty, preto som sa rozhodla posilniť tím súčasného primátora

1980-ban Léván születtem, ugyanakkor 42 éve vagyok Komárom lakosa. Köszönettel tartozom a valamikori Béke Utcai Alapiskola és a Selye János Gimnázium tanárainak és nem utolsó sorban a családomnak, akiktől emberséges nevelést és szilárd alapokat kaptam ahhoz, hogy tanulmányaimat a pozsonyi Komensky Egyetem orvosi karán tudjam folytatni. 2006-ban doktoráltam és azóta dolgozom a komáromi kórházban orvosként. Szakvizsgám gasztroenterológiából van, 2021-től a kórház orvosigazgatóhelyettese vagyok. A munkámra hivatásként tekintek. Párom gyermekorvos, közös lányunk 10 éves.

Pozitívan értékelem az elmúlt évek változásait városunkban. Az komáromi kórház fejlesztése szoros összefüggésben van a városfejlesztéssel, fontosnak tartom, hogy mindkettő tovább folytatódjon, ezért döntöttem úgy, hogy a jelenlegi polgármester csapatát erősítem.

2. volebný obvod – 2. választási körzet:

Spread the love