Földes Štefan

Narodil som sa v roku 1954 v Tôni v pekárskej dynastii. Dva roky som študoval v Modre, a neskôr, keď tamojšiu školu zatvorili a otvorili novú v Nitre, pokračoval som v štúdiu tam. Ukončil som ju v sedemdesiatom treťom. Ako pekár som sa zamestnal v malej pekárni v Zemianskej Olči v sedemdesiatom piatom. Zo Zemianskej Olče som prešiel do komárňanskej veľkej pekárne. Po roku 89 sme sa s manželkou a so švagrom rozhodli založiť malú pekáreň, ktorú sme pomenovali Pekáreň F&K. Výstavbu sme začali v marci 1992. V septembri sme upiekli prvých päť bochníkov chleba. Naša pekáreň odvtedy funguje a ponúka viac ako 100 výrobkov. Od jeho vzniku som členom Cechu pekárov a cukrárov západného Slovenska. Pomoc občianskemu sektoru je pre mňa veľmi dôležitá. Mali sme trojposchodovú piecku, ktorej jedno poschodie som upevnil na príves. Malý stánok funguje na elektrinu a môžem ho vziať kamkoľvek, do škôlky, školy, na námestia, kamkoľvek – ideme, kam nás pozvú.
Nezištne pomáham aj s jedlom pre bezdomovcov. Porotcovia siete predajní Metro a internetoví hlasujúci ma v roku zvolili za Dobrého podnikateľa roka 2015. V rámci práce miestnej samosprávy považujem za dôležité pomáhať malým podnikom a starať sa o sociálne znevýhodnených občanov. Nech je Komárno pre všetkých príjemným domovom.

 

Csak a tisztességes, becsületes munka hoz hosszantartó eredményeket.

Tanyon születtem 1954-ben egy pékdinasztiába. Tanulmányaimat követően először Nemesócsán lettem pék, majd a komáromi nagy pékségbe kerültem. A rendszerváltozás után családommal elhatároztuk, hogy alapítunk egy kis pékséget, ez lett az F&K pékség. Alakulása óta tagja vagyok a Nyugat-szlovákiai Pékek és Cukrászok Céhének. Nagyon fontos számomra a civil szféra támogatása. Van egy mobil kemencénk, amit el tudunk vinni óvodákba, iskolákba, különböző városi rendezvényekre, legyen szó gyermeknapról, vagy adventi készülődésről. Ezzel is támogatva a Komáromban felnövekvő generációkat. A hajléktalanok étkeztetésében is hosszú évek óta önzetlenül segítek. 2015- ben az év jóságos vállalkozója lettem. Az önkormányzati munkában a kisvállalkozások megsegítését, a szociálisan hátrányos helyzetű polgárokra való odafigyelést tartom a legfontosabbnak. Komárom legyen mindenki számára élhető, kellemes otthon.

3. volebný obvod – 3. választási körzet

Spread the love