Horváth Attila, MUDr.


Narodil som sa v roku 1975 v Komárne. Po absolvovaní Základnej školy na Ulici práce a Gymnázia Jánosa Selyeho som v štúdiách pokračoval na Univerzite Komenského v Bratislave na odbore všeobecného lekárstva. Po získaní diplomu v roku 2000 som začal pôsobiť na chirurgickom oddelení komárňanskej nemocnice. Od roku 2005 sa venujem súkromnej lekárskej praxi v centre mesta. Moji synovia Zalán a Krištof majú 13 a 3,5 roka, manželka Angela je učiteľkou na 1. stupni Základnej školy na Ulici Eötvösovej.
Šport patrí k môjmu životu od útleho detstva. Do svojich 19-ich rokov som bol aktívnym členom futbalového mužstva KFC a počas vysokoškolských štúdií som kopal za mužstvá viacerých obcí okresu. Neskôr som sa kvôli pracovným povinnostiam musel aktívneho športovania vzdať, avšak rekreačne až do dnešného dňa pravidelne športujem.
Vďaka svojej práci sa denno-denne stretávam a rozprávam s občanmi nášho mesta, ktorí s radosťou sledujú, že Komárno naberá za posledné 4 roky pozitívny kurz: zrekonštruované cestné komunikácie, zápasnícka hala a ihriská, stabilizácia vodného hospodárstva mesta vďaka novému vedeniu spoločnosti KOMVAK, revitalizácia centra mesta.
Plány a ciele: pokračovať v rekonštrukcii športových inštitúcií, zlepšenie podmienok pre psíčkarov, reformy na mestskom kúpalisku, vybudovanie najmenej jedného voľne prístupnej prírodnej pláže, revitalizácia Mŕtveho ramena Váhu a skrášlenie okolia našich riek.

1975-ben születtem Komáromban. A Munka Utcai Alapiskola, majd a Selye gimi után a pozsonyi Komenský Egyetem általános orvosi szakán folytattam tanulmányaim. 2000-ben, az egyetem befejezése után a komáromi kórház sebészeti osztályán kezdtem dolgozni. 2005-től magánrendelőt működtetek a belvárosban.
Zalán ès Kristóf fiam 17 ill. 8 évesek. Feleségem Angéla az Eötvös Utcai Alapiskola alsó tagozatos pedagógus csapatát erősíti. Gyerekkorom óta a sport az életem meghatározó része. 19 éves koromig a KFC csapatának aktív tagja voltam, majd az egyetemi éveim során több, járásunkbeli település focicsapatában játszottam. Később munkám miatt a versenyszerű labdarúgásról le kellett mondanom, de a mai napig rendszeresen sportolok.
Munkám során napi szinten beszélgetek városunk lakosaival, akik örömmel látják Komárom utolsó 4 évében a pozitív változásokat: felújított utak, birkózó csarnok és játszóterek, a város vízgazdálkodásának stabilizálása a KOMVAK új vezetésével, a belváros revitalizálása.
Tervek és célok: folytatni a sportlétesítmények felújítását, a “kutyázós” társadalom feltételeinek javítása, a városi strand megreformálása, legalább egy szabadstrand kiépìtése, a Holt-Vág és folyóink környezetének rendbetétele…

3. volebný obvod – 3. választási körzet:

Spread the love