Keszegh Margit, JUDr.

Narodila som sa v Komárne. Za slobodna sa volám Margit Kubicza. Detstvo, spolu s mojimi dvomi sestrami, som prežila v okolí ulíc Veľká Jarková, Komenského a Vodná. Moje organizačné schopnosti sa prejavili už na základnej škole , vždy som niečo organizovala, snovala. Som silnou lokálpatriotkou a som presvedčená, že Mesto Komárno dobre poznám. Milujem svoje rodné mesto napriek jeho prípadným chybám a problémom, som hrdou Komárňankou. Pokladám za veľmi dôležité a prvoradé, aby sa všetci obyvatelia tu cítili dobre.

Po maturite som študovala na Karlovej univerzite v Prahe, kde som získala titul doktora práv. Praha – Karlova Univerzita, Mestská radnica, Obvodný úrad, Okresný úrad. To sú zastávky môjho profesijného života a potom práca advokátky. Moja dlhoročná odborná prax a získané skúsenosti sú určitou zárukou toho, aby mestská samospráva, ktorej právomoci sa sústavne rozširujú, aj mojim pričinením dosahovala ďalšie úspechy a zvládla náročné úlohy, ktoré ju v budúcnosti čakajú. Vždy som sa snažila riešiť problémy a úlohy vecne. Som presvedčená, že o problémoch treba diskutovať s ľuďmi, vypočuť si ich názor, a nájsť riešenia v čo najkratšej dobe.

Som otvoreným človekom, ktorý má rád svoju prácu. Vážim si svojich spolupracovníkov a beriem na vedomie názory ostatných. Dokážem precítiť výnimočného ducha nášho mesta. Poznám mentalitu jeho obyvateľov, rešpektujem jeho bohatú históriu, poznám hodnoty, ktoré sú mimoriadne dôležité pre tunajších ľudí. Celý svoj život sa snažím o to, aby sa v ňom Komárňania cítili dobre, spoločne ho budovali a mali ho radi. Poslaneckú prácu považujem za službu občanom a chcem ju vykonávať aj v budúcnosti s vierou, svedomite, zodpovedne a s veľkou vytrvalosťou.

Komáromban születtem, lánykori nevem Kubicza Margit. Gyermekkoromat két lánytestvéremmel a Nagyér sor, a Cigány tér, a Tolnai utca, a Víz utca környékén töltöttem. Iskolás korom óta lételemem a szervezés. Igazi lokálpatriótának érzem magam, aki ismeri szülővárosát, Komáromot, szereti hibáival együtt és büszke rá.

Középiskolai tanulmányaim után Prágában, a Károly Egyetemen szereztem jogi doktori címet. Prága, Károly Egyetem, Komáromi Városháza, Körzeti Hivatal, majd a Járási Hivatal eddigi életem egy-egy munkahelyi állomása, s végül az ügyvédi pálya. Úgy érzem, rendelkezem azzal a szakmai tudással, gyakorlattal, tapasztalattal, mely lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat, melynek szerepe egyre nő, az elkövetkezendő időszakban sikeresen vegye az akadályokat. Látom és szembesülök a problémákkal, s azokat megoldandó feladatnak tekintem.

Nyitott embernek tartom magam, aki szereti a munkáját, megbecsüli azokat, akikkel együtt dolgozik, figyel mások véleményére. Komárom szellemiségét átérezve, ismerve a város polgárainak mentalitását, felelősséggel viseltetek a város múltja, jelene és jövője iránt. Ismerem azokat az értékeket, melyek különösen fontosak az itt élők számára. Munkámmal mindig arra törekedtem, hogy Komáromot az itt élő polgárok magukénak érezzék, építsék és szeressék. A képviselői feladatok elvégzését szolgálatnak tartom. A jövőben is hittel, kitartással, elszántsággal és tisztességgel akarom végezni képviselői munkámat.

3. volebný obvod – 3. választási körzet

Spread the love