Kopják Angelika, Mgr.

Narodila som sa v Komárne, mám 48 rokov, som vydatá a mám 1 syna. Zmaturovala som na Strednej priemyselnej škole strojníckej. Po jej ukončení som sa zamestnala v súkromnom sektore. Od roku 2002 posilňujem kolektív Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, v súčasnosti ako vedúca Ekonomicko-prevádzkového úseku školy. Vyštudovala som Ekonomickú fakultu na Univerzite Jána Selyeho odbor Riadenie podniku.

Vo svojom voľnom čase aktívne pôsobím v oblasti kultúry. Venujem sa fotografickej tvorbe, mnoho ľudí ma pozná práve cez tieto moje aktivity. Som členkou Občianskeho združenia – Fotoklub Helios Komárno a od roku 2017 aj jeho podpredsedníčkou. Naším poslaním je prostredníctvom činností a výstav priblížiť verejnosti krásu fotografie a tiež zanechanie stopy v kultúrnom živote a histórii mesta. Dobré meno Komárna zveľaďujeme aj za hranicami Slovenska v rámci cezhraničnej spolupráce a organizovaním zahraničných výstav. Ako lokálpatriotka som vždy chcela niečo urobiť pre naše mesto a aj naďalej v tom mienim pokračovať. V uplynulých ôsmich rokoch som bola členkou Finančnej komisie, a Komisie školstva a kultúry Mestského zastupiteľstva.

Som presvedčená, že so svojimi viac ako dvadsaťročnými pracovnými skúsenosťami vo verejnom záujme a vôľou pracovať za spoločné blaho, budem môcť užitočne a efektívne participovať na práci samosprávy a tým podporovať mesto a záujmy jeho obyvateľov.

 

48 éves vagyok, Komáromi születésű, férjezett, 1 fiúgyermek édesanyja.

A Gépipari Szakközépiskolában érettségiztem, majd egy ideig magánszektorban dolgoztam. 2002-től a Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola csapatát erősítem, jelenleg mint az iskola Gazdasági és műszaki részlegének vezetője. Végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi karán szereztem diplomát.

A szabadidőmben a kultúra terén tevékenykedem. Fotózással foglalkozom, sokan így ismerhetnek. A Komáromi Helios Fotoklub – Polgári Társulás aktív tagja vagyok és 2017-től az alelnöke. Küldetésünk, hogy kiállításokon keresztül megismertessük a közönséggel a fotóművészet szépségét, valamint nyomot kívánunk hagyni Komárom kulturális életében és a város történetében is. Külföldi kapcsolataink és kiállításaink révén is öregbítjük városunk hírnevét.
Lokálpatriótaként a városért mindig szándékoztam és szándékozom tenni. Az elmúlt nyolc évben tagja voltam a képviselő-testület mellett működő pénzügyi bizottságnak és az Iskolaügyi és kulturális bizottságnak.

Bízom benne, hogy a több mint húszévnyi közszférában szerzett tapasztalatommal és tenni akarásommal hasznosan és hatékonyan tudnák részt venni az önkormányzati munkában, támogatva ezzel a várost és a lakosság érdekeit.

3. volebný obvod – 3. választási körzet

Spread the love