Kovács Dávid


Vážení Komárňania! Som Dávid Kovács, ženatý, otec dvoch úžasných detí. Je to už 10 rokov, čo som sa stal aktívnym vo verejnom živote Komárna a odvtedy nepretržite pracujem pre svoje mesto. Denne sa delím o svoje aktivity s obyvateľmi a vytrvalo s nimi komunikujem. Všetko, čo robím, sa odohráva pod drobnohľadom zvedavcov. Hoci som považovaný za človeka, ktorý občas rozdeľuje ľudí, a stáva sa aj to, že sa v niektorých veciach nezhodneme, napriek tomu však môžem všetkých ubezpečiť, že každý čin a rozhodnutie robím v prospech rozvoja Komárna. To je to, čo ma posúva. Desať rokov je dlhý čas a človek sa mení, niekedy robí aj chyby. V tomto smere som nebol výnimkou ani ja, ale vždy som si svoje chyby priznal a vždy som sa z nich snažil aj poučiť. Po toľkých rokoch by bolo zvláštne, keby som začal dávať sľuby, každý vie, čo odo mňa môže očakávať. Dodal by som ešte, že v Komárne chceme s rodinou žiť až do konca svojho života a naďalej urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby naše deti, vnúčatá a ich rodiny našli v meste dôstojný domov.

Tisztelt Komáromiak! Kovács Dávid vagyok, nős, két csodálatos gyermek apja. Immáron 10 éve annak, hogy a helyi közélet aktív részese lettem, és azóta is folyamatosan dolgozom a városomért. Tevékenységemet napi rendszerességgel osztom meg a tisztelt lakosokkal, kitartóan kommunikálok velük, így minden, amit teszek, a kíváncsi szempárok előtt zajlik. Bár megosztó embernek tartanak, és az is előfordul, hogy néhány dologban nem értünk egyet, de biztosíthatok mindenkit, hogy minden egyes tettemmel, döntésemmel Komárom fejlődését szolgálom. Csakis ez mozgat. Tíz év hosszú idő, az ember pedig megváltozik, és néha hibákat is elkövet. Ez alól én sem voltam kivétel, de a tévedéseimet rendre beláttam, és mindig igyekeztem belőlük tanulni. Ennyi év után fura lenne, ha ígérgetésbe kezdenék, mindenki tudja, mit várhat tőlem. Annyit azért hozzátennék, hogy a családommal életünk utolsó napjáig Komáromban szeretnénk élni, és továbbra is mindent tőlem telhetőt el fogok követni annak érdekében, hogy a gyerekeink, az unokáink, és az ő családjaik is méltó otthonra találjanak majd városunkban.

3. volebný obvod – 3. választási körzet:

Spread the love