Patrik Ruman, Mgr.

Narodil som sa v Komárne, žijem v tomto meste už 44 rokov, mám dve krásne dcérky, Romanku (18) a Vierku (14) a jedného veľkého šibala Patrika (4).

Od roku 2016 som predseda predstavendtva a zároveň generálny riaditeľ spoločnosti KOMVaK Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. Počas 6 rokov sa výrazne zmenil prístup vedenia firmy k riešeniu problémov. Za najdôležitejšiu zmenu považujem skutočnosť, že pre spoločnosť sa stali prvoradými záujmy občanov mesta – myslím pod tým zlepšenie služieb pre obyvateľov, aktívnu komunikáciu s nimi, zlepšenie informovanosti občanov, investície do komárňanského vodárenského majetku, efektívnejšie čistenie zvodov dažďovej vody. Podarilo sa nám komárňanské vodárne nastaviť na úplne novú cestu, vybrali sme sa správnym smerom.

Som lokálpatriotom, a ako taký, považujem rozvoj svojho mesta za veľmi dôležitý. Som odchovancom Komárňanského Futbalového Klubu, do dnešného dňa som jeho veľkým fanúšikom. Pravidelne navštevujem zápasy Basketbalového klubu BC Komárno ako aj Volejbalového klubu UJS Komárno. Aj napriek tomu, že už nešportujem aktívne, športové kluby podporujem, a podporovať budem aj naďalej.


Komáromban születtem, 44 éve élek ebben a városban, két gyönyörű lányom van, Romanka (18) és Vierka (14), valamint egy nagy gazfickó Patrik (4). 2016 óta a KOMVaK Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. igazgatóságának elnöke és egyben vezérigazgatója vagyok. 6 év alatt jelentősen megváltozott a cég vezetésének hozzáállása a problémák megoldásához. A legfontosabb változásnak azt tartom, hogy a város polgárainak érdeke a cég számára kiemelt fontosságúvá vált – gondolok itt a lakossági szolgáltatások fejlesztésére, a velük való aktív kommunikációra, a polgárok tudatosságának javítására, a komáromi vízmű vagyonába történő beruházásokra, az esővízelvezetők hatékonyabb tisztítása. A komáromi vízművet sikerült teljesen új pályára állítani, jó irányba haladtunk. Lokálpatrióta vagyok, ezért nagyon fontosnak tartom városom fejlődését. Tagja vagyok a Komarňany Football Clubnak, és a mai napig nagy rajongója vagyok. Rendszeresen látogatom a BC Komárno Basketball Club és az UJS Komárno Volleyball Club mérkőzéseit. Annak ellenére, hogy már nem sportolok aktívan, támogatom a sportegyesületeket, és továbbra is támogatni fogom őket.

2. volebný obvod – 2. választási körzet

Spread the love