Silvia Lévaiová

Volám sa Silvia Lévaiová, som vydatá a maminou dvoch chlapcov Kevinka a Viliamka. Vyštudovala som strednú školu v odbore obchod a podnikanie.

V roku 2018 som založila skupinu “Žihadielko pre Komárno”, kde sme spolu s obyvateľmi mesta a okolia v súťažiach vyhrali 3 ihriská pre deti, krásny park a mnoho ďalších projektov pre školy a škôlky. Do každého projektu som vložila svoje srdce a robila ho s veľkým nasadením.

V budúcnosti by som sa chcela venovať ďalšiemu rozvoju mesta, preto som sa rozhodla kandidovať na post poslankyne. Chcem, aby v našom meste bola funkčná spolupráca, súdržnosť, nepretržitá komunikácia medzi poslancami a obyvateľmi, aby boli dostatočne informovaní o dianí v mestskom zastupiteľstve. Chcem im dať možnosť zapojiť sa do rozvoja mesta.
Modernizujme ho v každom smere. Počnúc od ciest a chodníkov až po detské ihriská, zapájajme sa do projektov, rozvíjajme turistiku, atď.

Budujme Komárno spolu.

A nevem Silvia Lévaiová, férjnél vagyok és két fiú, Kevin és Viliam édesanyja. Üzleti és vállalkozói szakközépiskolát végeztem.

2018-ban megalapítottam a „Žihadielko pre Komárno” csoportot, ahol mi, a város és a környék lakói különféle versenyeken 3 játszóteret nyertünk a gyerekeknek, gyönyörű parkot és sok más projektet iskolák és óvodák számára. Minden projektbe beleadtam a szívemet-lelkemet, és nagy elkötelezettséggel csináltam végig minden szavazást. A jövőben szeretném a város további fejlesztésének szentelni magam, ezért döntöttem úgy, hogy megpályázom a képviselői posztot. Azt kívánom, hogy városunkban működőképes együttműködés, összetartás, folyamatos kommunikáció alakuljon ki a képviselők és a lakosok között, és mindenki kellően tájékozódjon a városi képviselő-testületben zajló eseményekről, és a lakosságnak is lehetősége legyen a város fejlesztésében való részvételre. Célom, hogy városunkat modernizáljuk minden tekintetben. Az utaktól, járdáktól kezdve a játszóterekig kapcsolódjunk be projektekbe, fejlesszük a turizmust, stb. Hozzunk létre együtt egy szép Komáromot!

Hozzunk létre együtt egy szép Komáromot!

2. volebný obvod – 2. választási körzet:

Spread the love