Stubendek László, Ing.

Ženatý, otec dvoch detí. Iniciátor a realizátor hudobných atrakcií mesta, ako Klapkov pochod znejúci z veže radnice, zvonkohra z veže baziliky, hlas trúbky zo strážnej veže hradnej brány a najnovšie Lehárov park, ktorý sa rozozvučí melódiou Lehárových piesní. Byť poslancom mestského zastupiteľstva pre mňa znamená pracovať pre mesto tak, aby jeho hodnoty v čo najväčšej miere slúžili jeho obyvateľom. A zároveň tieto hodnoty môžeme s hrdosťou prezentovať aj návštevníkom. Som presvedčený, že voda je jedným zo strategických hodnôt nášho mesta.

Som rád, že som prispel k tomu, že vodohospodársky majetok je teraz bezpečne v rukách mesta. Kúpele treba modernizovať na báze ich miestnej hodnoty, tj. termálnej vody, a výstavbu štadióna KFC plánovaného v ich blízkosti treba maximálne podporiť. Náš historický potenciál spočíva v cezhraničnom fortifikačnom systéme, ktorého centrum, Starý hrad, sme po mnohých rokoch nečinnosti začali skutočne obnovovať. Rád by som ďalšie rekonštrukčné práce podporil, aby hrad generála Klapku, posledná bašta boja za nezávislosť, bol pýchou mesta i celej Karpatskej kotliny!

K tomuto žiadam o podporu vážených Komárňanov!

Nős, két gyermek édesapja. A városháza tornyából megszólaló Klapka-induló, a bazilika tornyából felcsendülő harangjáték, a várkapu őrtornyából felhangzó trombitaszó, s legújabban a Lehár-dalok dallamától zengő Lehár-park ötletadója és megvalósítója. A képviselőség számomra azt jelenti, hogy úgy dolgozzam a városért, hogy annak értékeit a lehető legnagyobb mértékben a lakosok szolgálatába tudjuk állítani. Az ide látogatók számára pedig büszkeséggel be tudjuk mutatni azokat. Vallom, hogy a városunk egyik stratégiai értéke a víz. Örülök, hogy hozzájárulhattam ahhoz, hogy a vízvagyon mára biztonságban van a város kezében. Helyi értékre, a termálvízre építve kell a fürdőt modernizálni, a közelben tervezett KFC stadion megépítését pedig maximálisan segíteni.

Történelmi potenciálunk pedig a határon átnyúló erődrendszerben van, amelynek központját, a várat, hosszú évek tétlensége után kezdtük érdemben felújítani. Ennek a munkának a folytatását szeretném támogatni, hogy Klapka tábornok vára, a szabadságharc utolsó bástyája, nemcsak a város, de a Kárpát-medence büszkesége lehessen!

Mindenhez kérem a Tisztelt Komáromiak támogatását!

3. volebný obvod – 3. választási körzet:

Spread the love