Varga Tamás, JUDr.

Narodil som sa v roku 1970 v Komárne. Som ženatý a mám jednu nádhernú dcéru. Po vojenskej službe som „skončil“ ako policajt až do roku 2010. Počas mojej služby som absolvoval vysokú školu, kde som získal vysokoškolské vzdelanie právnickeho smeru. V 2010 roku ma vláda Slovenskej republiky vymenovala za riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Komárne, kde som túto funkciu zastával až do volieb.

Od roku 2010 som pôsobil aj ako poslanec mestského zastupiteľstva v Komárne a zároveň som bol predsedom komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a dopravy. Od 2018 zastávam funkciu viceprimátora mesta. Je to tvrdá práca, ale si myslím, že naše doterajšie štvorročné výsledky hovoria za všetko, a oplatilo sa. Ano, som hrdý na to, že som denne mohol byť nápomocný primátorovi Bélovi Keszeghovi. Ale aj nato, že v predošlých štyroch rokoch sa nám podarilo „niečo položiť na stôl“. Samozrejme, toto všetko, by sa nedalo realizovať bez tímu. Tento tím sú Nezávislý za Komárno!

1970-ben, Komáromban születtem. Nős vagyok és van egy gyönyörű lányom. A katonaság után a rendőrség kötelékében “kötöttem” ki egészen 2010-ig. A rendőrségi szolgálat alatt jogi diplomát szereztem. 2010-ben a Szlovák Köztársaság kormánya kinevezett a komáromi Körzeti Közlekedési és Közúti Hivatal igazgatójává, ahol a parlamenti választásokig dolgoztam.

2010-től a komáromi önkormányzatban, mint képviselő tevékenykedtem, és a képviselőtestület mellett működő Környezetvédelmi, Közrendi és Közlekedési Bizottság elnöke voltam. 2018-tól alpolgármesterkén dolgozom. Kemény munka ez, de az elmúlt négy év eredményei azt hiszem magukért beszélnek. Igen, büszke vagyok, hogy naponta részt vehetek Keszegh Béla munkájában. És arra is, hogy a négy év alatt „valamit“ le tettünk az asztalra, amire eddig nem volt példa. Természetesen, ez egy csapat nélkül nem ment volna. Ez a Függetlenek Komáromért képviselői csapata!

3.volebný obvod – 3. választási körzet

Spread the love